Værd at vide

Opstilling af campingvogn/telt

Brandsikkerhed - Vigtigt for alles sikkerhed!

Der skal være minimum 3 meters afstand mellem campingvogne/telte, derfor må opstillingen ikke være tættere på naboskel / nummerskiltene end 1,5 m (gælder også læsejl).

Check venligst denne afstand nøje, inden du etablerer dig. Lejrchefen har pligt til at bede dig flytte, hvis afstanden ikke er overholdt!

 

Parkering af biler

Der må kun parkeres én bil pr. enhed på pladsen. Motorkørsel på pladsen bør indskrænkes til det mindst mulige og må ikke finde sted mellem kl. 22.30-7.30. Motorkørsel skal foregå i »skridt« tempo max. 10 km/t.

 

Bommen

Bommen er åben fra kl. 7.30-22.30 alle dage, udenfor dette tidsrum er bilkørsel på pladsen ikke tilladt.

 

Gæster

Gæster er velkomne, men det er dit ansvar som campist, at der er betalt gæstebillet for dine gæster i informationen. Ankommer dine gæster i bil, skal de anvende gæsteparkeringspladsen udenfor pladsen.

Gæster skal forlade pladsen senest kl. 23.00.

 

Boldspil

Al boldspil skal foregå på boldbanen.

 

Støj

Vis hensyn: Tænk på naboerne, undgå støj. Skru ned for radio og fjernsyn.

Der skal være nattero mellem kl. 23.00 og kl. 07.00.

 

Vigtige telefonnr.

Uden for åbningstid kan lejrchefen fanges på følgende nød telefon.: +45 2878 1040